WIE ZIJN WIJ?

Fifty-One ‘s-Hertogenbosch is een ‘mannen’-club binnen de internationale Fifty-One organisatie. Op dit moment bestaat de club uit 20 vrienden die eenmaal per twee weken bijeen komen op hun vaste adres.

Dit thuishonk was 37 jaar lang De Gouden Leeuw in Berlicum, tot deze herberg in 2020 helaas zijn poort moest sluiten. Vanaf september 2020 is de club welkom op Kasteel Maurick in Vught, een bijzondere locatie waar alle Fifty-One vrienden zich direct thuis voelden.

De Fifty-One mannen hebben een achtergrond in een diversiteit aan sectoren: overheid en bedrijfsleven, variërend van gezondheidszorg tot rechtspraak, van personeelsmanagement tot bouw en techniek. De brede interesse van de Fifty-Oners zorgt voor een brede uitwisseling van hun schat aan ervaring.

Fifty-One is een relatief jonge, maar ervaren serviceclub.

In 2017 vierde Fifty-One haar 51e verjaardag. In 1966, een bewogen jaar met veel veranderingen, is Fifty-One in België opgericht door oud-leden van de Round Table.

Vanwege het bereiken van de 40-jarige leeftijd moesten ze deze serviceclub verlaten, maar ze wilden toch hun vriendschapsbanden behouden en zich blijven inzetten voor goede doelen.

Ze besloten in Waterloo een nieuwe internationale serviceclub op te richten die sindsdien een eigen plaats heeft verworven tussen de traditionele organisaties.

Fifty-One was de eerste en is nog steeds de enige serviceclub die is ontstaan op het Europese vasteland.

Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Brussel.

Fifty-One telt op dit moment bijna 2500 leden die voornamelijk in West-Europa wonen. Ook zijn er enkele clubs buiten Europa te vinden.

Fifty-One International

Wat doen wij?

De leden van Fifty-One club ‘s-Hertogenbosch komen bijeen op de tweede en vierde woensdag van iedere maand en genieten dan van een heerlijke maaltijd. Alle bijeenkomsten zijn plezierige, leerzame en constructieve bijeenkomsten met veel onderlinge uitwisselingen. De variëteit in leeftijden, ervaringen en carrières zorgt daarbij voor een veelkleurig palet.

Vrijwel iedere bijeenkomst wordt opgeluisterd met een lezing van een externe spreker of van een van de eigen leden. Actualiteit of historie, maatschappelijk of technisch, economisch of sociaal, aarde of ruimte, er is vrijwel geen begrenzing aan de altijd leerzame onderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook de stand van zaken doorgenomen met betrekking tot de lopende en nog te plannen activiteiten voor de vastgestelde goede doelen.

Als er een vijfde woensdag in een maand zit organiseren we een bijeenkomst of een evenement waar onze partners aan deelnemen.

Fifty-One ‘s-Hertogenbosch is gesticht door 4 leden van Fifty-One Breda, de peetclub. In juni 1982 vond de eerste officiële vergadering plaats. Het gezelschap breidde zich gestaag uit, zodat op 1 juni 1985 het benodigde minimum aantal leden van 15 was bereikt en club 's-Hertogenbosch formeel kon toetreden tot Fifty-One International.

Club 's-Hertogenbosch bleef groeien en heeft in de voorbije jaren op haar beurt de zusterclubs in Eindhoven en Utrecht gesticht. Vele individuele leden hebben zich daarnaast in hoge mate dienstbaar gemaakt aan de organisatie door zitting te nemen in de nationale en internationale besturen van Fifty-One.

In haar bijna 40 jarige bestaan heeft Fifty-One ‘s-Hertogenbosch zich onder meer gemanifesteerd als organisator van concerten, door het maken van kinderspeelgoed en door donaties aan een bergdorp in Nepal en aan organisaties zoals Hospice De Duinsche Hoeve, Kinder- en Zorgboerderij De Oosterhoeve, Stichting De Bollebozen en PowerUp073.

Naast het verzorgen van ‘zomerwensen’ voor ouderen van zorgcentrum De Grevelingen organiseert club ‘s-Hertogenbosch ook de ‘traditionele’ autotochtjes langs de Eindhovense ‘Lichtjesroute’ en de ‘Bloesemtocht’ door de Betuwe.

ONZE ORGANISATIE

GOEDE DOELEN

Fifty-One ‘s-Hertogenbosch kent een eigen ‘Stichting Culturele en Maatschappelijke Projecten’. Deze stichting stelt de jaarlijkse goede doelen vast en ondersteunt maatschappelijke organisaties, ofwel financieel ofwel door daden van de Bossche clubleden. Zo zijn in de loop der jaren vele projecten in binnen- en buitenland gerealiseerd.

De huidige activiteiten betreffen het organiseren van een jaarlijkse Pubquiz voor fondsenwerving, het verzorgen van (uitstapjes-) begeleiding van bewoners van zorgcentrum De Grevelingen en het mede-organiseren en verzorgen van een kerstconcert van gospel- en popkoor Spirit voor alleenstaande ouderen. De volledige opbrengst van de Pubquiz is onder meer ten goede gekomen aan Kinder- en Zorgboerderij De Oosterhoeve en aan Stichting De Bollebozen. Afgelopen jaar werd de opbrengst geschonken aan PowerUp073 voor de renovatie van  een jeugdhonk in de Bossche Graafsewijk.

Als je interesse hebt om lid te worden nodigen we je uit om een of meer avonden als gast deel te nemen aan onze clubbijeenkomsten. Dit is de beste kennismaking met Fifty-One en belangstellenden vanaf 40 jaar zijn van harte welkom. Voor deze kennismaking kun je contact opnemen met onze protocolchef (zie contact).

Als je niet in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch woont maar wellicht wel in de nabijheid van een van onze andere Nederlandse clubs, dan kun je contact opnemen met de protocolchef van die club (zie contact Onze clubs) of met de secretaris van het Nederlandse District (zie contact Fifty-One Nederland).

Mocht er nog geen Nederlandse club in jouw omgeving zijn en je zelf een club wilt starten dan horen we dat graag. Ook als je een damesclub of een gemengde club zou willen starten willen we graag met je in contact komen.

LID WORDEN